Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Kdo je upravičenec do pomoči?

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

  • so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
  • jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.
Kdaj in kako uveljavljam pomoč?

Upravičenec bo preko informacijskega sistema Finančne uprave(eDavki) predložil izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo po ZUOPDCE. Obrazec “NF-IzjavaEnerg” bo dostopen le na eDavkih 1. 4. 2022.

Ko bo obrazec na eDavkih na voljo, bomo javnost o tem obvestili.

Rok za oddajo vloge je 15. april 2022.

Kdaj bo nakazana pomoč?

Finančna uprava bo pomoč na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. maja 2022.

Več informacij bo dostopnih v pogostih vprašanjih in odgovorih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave.

Več informacij

Podrobnejše informacije so objavljene na povezavi.