Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V petek, 8.4.2022 je SPS objavil razpis  o garancijah za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje.

Celotna razpisna dokumentacija in podrobne informacije so na voljo na spletnih straneh SPSja. 

Razpis z oznako P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja z namenom omilitve posledic COVID-19 na njihovo poslovanje.

Podjetja bodo lahko zaprosila za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 EUR (za srednjevelika podjetja do 200.000 EUR)z ročnostjo do 5 let in koriščenje šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS-a, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2023!

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer:

  • 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20.9., 5. 10. in 20.10. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Kontaktne osebe Sklada: 

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Darinka Meško (02) 234 12 53
  • Aleksandra Kranjc Premec (02) 234 12 76
  • Petra Kujavec (02) 234 12 66

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.