Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

P1 plus 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V petek, 15.4.2022 je SPS objavil razpis  za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Javni razpis bo odprt do 15.10.2022 oz. do porabe sredstev.

Celotna razpisna dokumentacija in podrobne informacije so na voljo na spletnih straneh SPSja. 

Namen razpisa

Ugodno financiranje in omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP za:

 • zagotovitev likvidnosti,
 • izboljšanje financiranja obratnih sredstev in
 • izvedbo tehnološko zahtevnejših/manj zahtevnejših projektov.

Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od od 01. 01. 2022 do 31 . 12. 2023!

 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada::

 • 15. 5.,
 • 1. 6.,
 • 15. 6.,
 • 1. 7.,
 • 1. 9.,
 • 15. 9.,
 • 1. 10. in
 • 15. 10. 2022.

VSEBINA VLOGE:

1. Prijavni list (elektronski obrazec) – ePortal
2. Poslovni načrt s finančno prilogo
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2021
4. Bančni sklep o odobritvi kredita
5. Bonitetno dokazilo
6. Cenitev objekta (v primeru nakupa nepremičnine)

Več informacij o razpisu P1 plus 2022 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.