Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V četrtek, 5. maja 2022, je stopila v veljavo novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.

 

Zakona o urejanju trga dela ZUTD-G, ki je bil v Državnem zboru RS sprejet v začetku meseca aprila, določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur). Enako je glede višine plačila za delo dijakov in študentov določeno v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

 

Najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev bo na podlagi ZUTD-G v 15 dneh določena z odredbo ministra in bo z njeno uveljavitvijo zvišana iz dosedanjih 5,77 evra na 6,17 evra bruto (gre za najnižjo bruto urno postavko za delo upokojencev, dijakov in študentov, delodajalec pa lahko seveda ponudi več). Nova višina bruto urne postavke bo veljala od uveljavitve omenjene odredbe do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

 

Višina obeh minimalnih bruto urnih postavk se vsako leto usklajuje s spremembo višine minimalne plače.
Poleg navedenega se z ZUTD-G zvišuje tudi znesek najvišjega dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki ga lahko na letni ravni zasluži upokojenec, in sicer iz trenutno veljavnih 8639,07 evra na 9237,96 evra bruto. Tudi ta znesek se vsako leto usklajuje s spremembo višine minimalne plače.