Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ustavno sodišče RS (v nadaljevanju: US) je v zadnjih nekaj mesecih sprejelo dve zelo pomembni odločitvi glede pogoja preboleli, cepljeni, testirani (pogoj PCT). Čeprav je bil pogoj PCT odpravljen skoraj v celoti nekaj mesecev nazaj, sta odločbi pomembni za primer ponovitve situacij, ki smo jim bili priča v lanskem in predlanskem letu v zvezi s potekom epidemije SARS-COV-2.

 

Ali je bila določitev pogoja PCT skladna z Ustavo RS?

Sodišče je ugotovilo, da so posegi primerni, nujni in sorazmerni (v ožjem smislu) in tako, torej, tudi skladni z Ustavo RS. Hkrati je tudi ugotovilo, da izpodbijani členi Odloka ne kršijo načela legalitete. Z drugimi besedami je Ustavno sodišče odločilo, da obstaja zadostna pravna podlaga v Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB)[11] za ureditev pogoja PCT v Odloku in to kljub že izdani odločbi o razveljavitvi določenih določb 39. člena ZNB.

 

Ali je bil način preverjanja pogoja PCT, kot ga je Vlada RS uredila v posebnem odloku, skladen z Ustavo RS?

Kratek odgovor na to vprašanje pa je bil ne. Zato je Ustavno sodišče RS odločilo, da se Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 razveljavi, pri čemer razveljavitev začne učinkovati eno leto po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Ustavno sodišče je torej, da bi zavarovalo zdravje in življenje ljudi, do odprave ugotovljene protiustavnosti omogočilo uporabo protiustavnega odloka.

 

Več razlag pa na strani OZS.