Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

1. julija 2022 se začne uporabljati nov Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, ki je bil sklenjen med IPF, k.o. na strani proizvajalcev fonogramov in izvajalcev ter OZS in TGZS na strani uporabnikov (“Skupni sporazum“).

 

Z uveljavitvijo novega Skupnega sporazuma se razveljavita dosedaj veljavna Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (iz leta 2005) in Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti (iz leta 2006). To pomeni, da bodo s 1. julijem 2022 nadomestila, kot jih določa nov Skupni sporazum, veljala za vse, tudi za tiste, ki že imajo sklenjene pogodbe po prejšnji Tarifi oz. Skupnem sporazumu iz leta 2006.

 

IPF, k.o. je zavezancem že začela pošiljati nove pogodbe. Novo pogodbo je smiselno podpisati, saj bo v tem primeru IPF, k.o. samodejno zavezancem priznal popust v višini 5% (skladno s 4. členom pogodbe). Zavezancem predlagamo, da osnutke pogodb natančno preberejo in preverijo, ali tam navedeni podatki držijo (zlasti naj preverijo podatke o zavezancu in velikost poslovnega prostora, ki je navedena v pogodbi itn.). V nasprotnem primeru je treba IPF. k.o. obvestiti o spremembah.

 

Prav tako predlagamo, da zavezanci preverijo, ali izpolnjujejo kakšnega izmed pogojev za znižanje nadomestila, kot so določeni v 4. in 5. členu Skupnega sporazuma (objavljen tu). V primeru da pogoje izpolnjujejo, se popusti ne priznajo samodejno, temveč je potrebno najprej na IPF, k.o. poslati dokazila o tem.

 

Besedilo: OZS