Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

OBČINA DOMŽALE POMAGA DOMŽALSKIM PODJETNIKOM S POSOJILI S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO (šest mesečni EURIBOR + 0 %)

 

 

 

Občina Domžale v sodelovanju z Gorenjsko banko d.d. Kranj, razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike. Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 mio EUR sredstev, z ročnostjo do 8 let.

 

 

Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:

  • stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  • stroške nakupa novih strojev in opreme,
  • stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

 

 

Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora biti na območju Občine Domžale.

 

Rok za vložitev vloge je do vključno petka, 14.10.2022 do 24. ure. Rok za vložitev vloge se ustrezno skrajša v kolikor so pred 14.10.2022 porabljena vsa sredstva namenjena subvencioniranju obrestne mere za posojila.

 

Več o javne razpisu in razpisni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

 

Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«, dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.