Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Turistični boni in Boni21 so se lahko uporabljali za plačilo storitev, ki so bile opravljene do vključno 30. 6. 2022.

 

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) obvešča, da je bilo zadnji dan pred iztekom roka za unovčevanje turističnih bonov in Bonov21 ponudnikom predloženih skoraj 100.000 dokumentov za unovčitev tovrstnih bonov, zato FURS ponudnikom turističnih bonov in Bonov21 omogoča, tudi po izteku zgoraj navedenega roka, da v portalu za unovčevanje bonov v sistemu eDavki vnašajo unovčitve bonov za storitve, opravljene do 30. 6. 2022, in za na novo unovčene bone po ugotovljenih napakah, ki so bile razlog za stornacijo bonov s strani FURS na podlagi prošnje ponudnika.

 

Glede na navedeno FURS obvešča, da bo portal za unovčevanje turističnih bonov in Bonov21 v sistemu eDavki za unovčevanje (za nazaj) odprt do vključno 15. 7. 2022. Zato FURS vse omenjene ponudnike še naproša, da natančno preverijo svoje evidence glede unovčevanja obeh vrst bonov in čimprej uredijo vse potrebno. Po 15. 7. 2022 pa ne bo več mogoče urejati nobenih zadev glede unovčevanja turističnih bonov in Bonov21.

Vir: FURS-a  12.7.2022