Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Z Uredbo je omejena dovoljena drobnoprodajna cena plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. Zaščiteni odjemalci so v prvi vrsti gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci in osnovne socialne službe (izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) in zapori). Med zaščitene odjemalce skladno z Zakonom o oskrbi s plini sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.

 

V Uredbi določena cene plina bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, in sicer:

 

  • za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV).
  • za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Vlada je dodatno ohranila 50 % znižano stopnjo trošarin in znižala stopnjo DDV na 9,5 %.

 

Minister Kumer je na včerajšnji novinarski konferenci ukrep ponazoril z nekaterimi konkretnimi izračuni. Na letni ravni bo tako povprečni gospodinjski odjemalec, ki odjema plin pri cenejših dobaviteljih, prihranil od 90 do 130 evrov ali okoli 10 %, tisti, ki pa imajo sklenjene pogodbe z dražjimi dobavitelji, pa od 170 do 675 evrov ali od 13 do 37 %.

 

Povprečni mali poslovni odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe s cenejšimi dobavitelji, bodo medtem na letni ravni prihranili od 205 do 313 evrov ali 10 %, vsi mali poslovni odjemalci s pogodbami pri dražjih dobaviteljih pa od 350 do 1420 evrov ali 11 do 34 % na leto.

definicija: mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

– skupna priključna moč vseh njihovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in
– za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (v primeru objektov, ki se skladno z zakonom, ki ureja graditev, štejejo za novogradnjo, velja tudi za merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev od 22. julija 2022 dalje).