Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Inšpektorat za delo ob zaključku usmerjene akcije nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu (VZD) na začasnih in premičnih gradbiščih poziva delodajalce k doslednemu spoštovanje predpisov, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu. V zadnjih treh letih je bil namreč najpogostejši vzrok smrtnih nezgod delavcev padec z višine, na primer padec s strehe objekta ali z delovnega odra, padec skozi odprtine v tleh, padec z vrha lestve.

 

 

Tudi pri težjih in lažjih poškodbah so padci, zdrsi in spotiki delavcev med najpogostejšimi vzroki za nezgode, pri čemer inšpektorat za delo opozarja, da težje nezgode pogosto vodijo tudi v dolgotrajne bolniške odsotnosti in invalidnosti, kar ima v nadaljevanju zelo negativne posledice ne samo za delavca, ampak tudi za delodajalca in prav tako za državo.

 

Inšpektorji inšpektorata za delo so tudi v zaključeni usmerjeni akciji nadzora nad izvajanjem predpisov o VZD na začasnih in premičnih gradbiščih največ nepravilnosti ugotovili v zvezi z delom na višini (varnostne ograje, odri, nezavarovane odprtine v tleh), z zagotavljanjem uporabe ter neuporabo osebne varovalne opreme, poleg tega še glede pisnega sporazuma po 39. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), saj je na gradbiščih praviloma hkrati prisotnih več delodajalcev.

 

Tudi sicer so kršitve glede urejenosti in varnosti delovnih mest na prostem že vrsto let med najpogosteje ugotovljenimi nepravilnostmi na področju VZD. Poleg tega so med najpogostejšimi kršitvami tudi kršitve glede zagotavljanja osebne varovalne opreme.

 

Inšpektorji v primeru ugotovljenih nepravilnosti ukrepajo s prepovednimi odločbami – prepovejo opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti (na primer v primeru neposredne nevarnosti za življenje delavcev; če delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa; če zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev), z odločbami o prekršku in upravnimi odločbami za odpravo nepravilnosti.

 

S tovrstnim stanjem na terenu se je v okviru omenjene usmerjene akcije nadzora na enem izmed gradbišč seznanil tudi državni sekretar v ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan. Na nadzorovanem gradbišču je bilo vključenih šest (6) delodajalcev, inšpektorji pa so pri tem ugotovili nepravilnosti glede zavarovanja odprtin v tleh, glede varnostnih ograj, ustreznosti dostopov, glede zavarovanja delavcev pred padcem v globino in glede uporabe varnostnih čelad pri delavcih na gradbiščih. Inšpektor s področja VZD je na podlagi ugotovitev na kraju samem izdal ustno prepovedno odločbo ter v nadaljevanju še dve ureditveni odločbi, pri čemer sta delodajalca inšpektorja že obvestila o odpravi nepravilnosti. Inšpektorat je na gradbišču opravil nadzor tudi glede spoštovanje predpisov s področja delovnih razmerij in pri tem ugotovil nepravilnosti  glede čezmejnega izvajanja storitev; vsi postopki pa še niso zaključeni, tako da se nadzor na tem področju še nadaljuje.

 

V izpostavljeni usmerjeni akciji nadzora predpisov o VZD na začasnih in premičnih gradbiščih so sicer inšpektorji s področja nadzora VZD v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih. Pri tem so ugotovili 373 kršitev ter izdali 195 ukrepovV zvezi z delom na višini je bilo ugotovljenih 160 kršitev, od tega 61 nepravilnosti v zvezi z varnostnimi ograjami, 43 kršitev glede delovnih odrov in 7 kršitev glede nezavarovanih odprtin v tleh. Inšpektorji so 66 kršitev ugotovili glede zagotavljanja osebne varovalne opreme, njene uporabe in neuporabe s strani posameznih delavcev.

 

Inšpektorat poostren nadzor nad izvajanjem predpisov o VZD na začasnih in premičnih gradbiščih opravlja praktično celo leto, usmerjeni (14-dnevni okrepljeni) nadzor pa bomo ponovili tudi jeseni.