Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nov javni razpis SRRS za podjetja za produkt B: ENERGETIKA MSVP

 

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da je oblikoval nov finančni produkt “Energetika MSVP”, ki je namenjen spodbujanju projektov MSP in velikih podjetij na področju snovne in energetske učinkovitosti. Objavil je nov javni razpis za podjetništvo – B ENERGETIKA MSVP 2022.

 

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti na območju Republike Slovenije, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

 

 • Učinkovita raba energije za naložbe na področju:
  •  naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
  •  izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  •  vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
  •  uvedbe sistema upravljanja z energijo,
  •  energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
 •  Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju:
  • toplotne izolacije, in sicer:
   • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi
   • tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
   • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
  •  zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
  •  vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav,
  •  zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

 

Razpisani znesek: 3.000.000 EUR iz sredstev Sklada v obili posojila

 

Upravičeni stroški: Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021 in so:

 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov,
 • nova oprema in delovni stroji,
 • neopredmetena sredstva

 

Podrobnosti razpisa so objavljene na povezavi oz. na strani Sklada 

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a

1310 Ribnica

Telefon: (01) 836-19-53

Email: info@srrs.si

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.