Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na dopisni seji 8. 8. 2022 je vlada med drugim sprejela spremembe Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, s katero se ponovno uvaja prispevek za energetsko učinkovitost, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe preko Eko sklada.

 

Nova višina prispevka za energetsko učinkovitost je določena v enaki višini, kot je bila določena pred sprejemom Uredbe o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 84/22) in pred sprejemom Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 86/22). Za dizelsko gorivo je višina prispevka s predlogom nove uredbe 0,800 €c/l, za motorni bencin pa 0,736 €c/l, ne glede na to, ali je gorivo točeno na avtocestah ali na cestah izven avtocestnega križa. Uredba začne veljati 17. avgusta 2022.

 

Prispevek za energetsko učinkovitost je po besedah ministrstva nujno potrebno uvesti nazaj, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe preko Eko sklada. S temi sredstvi se podpirajo investicije, ki zvišujejo energetsko neodvisnost, povečujejo energetsko učinkovitost in povečujejo delež obnovljivih virov energije. Uvedba prispevka je nujna tudi zato, ker lahko daljše obdobje brez tega prispevka ogrozi tudi izvajanje že potrjenega programa Eko sklada in javnih razpisov, ki so v izvajanju. Ponovna uvedba prispevka za energetsko učinkovitost bo vplivala na višjo ceno dizelskega goriva in motornega bencina, razen če bo morebiti zaradi borznih sprememb prišlo do nižje veleprodajne cene le-teh.

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo