Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Prejšnji teden smo poročali, da je Vlada ponovno uvedla določene dajatve na ceno pogonskih goriv (prispevek je objavljen tu). Kljub temu bosta najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa v naslednjem 13-dnevnem obdobju, torej od 17. avgusta do vključno ponedeljka, 29. avgusta 2022, znašali nekoliko manj in sicer 1,641 evra za liter dizelskega goriva in 1,490 evra za liter NMB-95. Dizelsko gorivo bo tako za dobre tri cente cenejše, NMB-95 pa za dobre štiri cente cenejše. To ne vpliva na ceni teh dveh pogonskih goriv se na avtocestnem križu, saj se tam oblikujeta prosto. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

 

Regulirani ceni od jutri vključujeta višjo maržo trgovcev. Ta v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest znaša 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95.

 

Ceni omenjenih pogonskih goriv se bosta tudi v prihodnje izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

 

Preberite si več informacij o cenah naftnih derivatov ter preverite aktualne cene na posameznih bencinskih črpalkah.

Vir: MGRT