Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Tržni inšpektorat skupaj z nadzornimi organi iz Avstrije, Nemčije in Bolgarije izvaja projekt nadzora energijskega označevanja hladilnikov in pomivalnih strojev. Projekt je v višini 90% financiran s strani Evropskega sveta za inovacije.

 

Projektno ekipo sestavljajo

 • Avstrijska energetska agencija (AEA): vodja konzorcija (Avstrija)
 • Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (avstrijski nadzorni organ)
 • Komisija za varstvo potrošnikov (bolgarski nadzorni organ)
 • Hessische Eichdirektion (nemški nadzorni organ v deželi Hessen)
 • Tržni inšpektorat RS (Slovenija)

 

Financiranje projekt:

 • Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (angleško European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency – EISMEA) in Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja financirata projekt v višini 90 %.

 

Trajanje projekta

 • maj 2022 – april 2024

 

Cilji projekta

Ta projekt je namenjen omogočanju celovitega nadzora trga glede novih uredb o energijskem označevanju hladilnih aparatov (Uredba 2019/2016) in gospodinjskih pomivalnih strojev (Uredba 2019/2017).

 

Ključni cilji so:

 • podpora in zagotavljanje skladnosti dobaviteljev in trgovcev na drobno ter njihovih izdelkov z novo zakonodajo o označevanju hladilnih aparatov in pomivalnih strojev
 • učinkovito odkrivanje in odstranjevanje primerov neskladnosti v usklajenem pristopu, ki temelji na oceni tveganja
 • razvoj in testiranje učinkovitih pristopov za učinkovit nadzor in vzorčenje izdelkov
 • pridobivanje izkušenj nadzora skladnosti z novo zakonodajo, zlasti glede uporabe nove zbirke podatkov European Product Registry for Energy Labelling (EPREL)
 • dokumentiranje in vrednotenje rezultatov pregledov, pregledov dokumentov, pregledov v trgovini in laboratorijskih testov ter izdelava smernic za nadzorne organe, testne laboratorije in druge zainteresirane strani
 • priporočila ukrepov v zvezi z morebitnimi težavami s področno zakonodajo in standardi ali morebitnimi težavami glede izogibanja zagotavljanja skladnosti
 • razvoj več orodij in smernic, ki podpirajo naloge presejanja, inšpekcije in testiranja, ki so na voljo tudi drugim nadzornim organom.

 

Ključne dejavnosti projekta

Da bi dosegli cilje projekta, bo v štirih državah EU (Avstrija, Bolgarija, Nemčija in Slovenija) izveden celovit ukrep nadzora trga, ki bo zajemal vse vidike nove zakonodaje o energijskem označevanju.

 

Akcija bo med drugim zajemala:

 • identifikacijo segmentov izdelkov in tipov izdelkov s pomembnim tržnim deležem in večjim tveganjem neskladnosti (160 hladilnikov in 160 pomivalnih strojev)
 • celovit nadzor podatkov v zbirki EPREL in inšpekcija dokumentov s poudarkom na vrstah izdelkov z večjim tveganjem na podlagi presejanja izdelkov (60 hladilnikov in 60 pomivalnih strojev)
 • pregled 40 fizičnih in 80 spletnih trgovin
 • testiranje izdelkov 17 hladilnih aparatov in 13 pomivalnih strojev s poudarkom na izdelkih z večjim tveganjem
 • upravni ukrepi za neskladne izdelke in zagotavljanje učinkovitega izvajanja popravnih ukrepov s strani tržnih akterjev
 • uporaba izkušenj in rezultatov kot smernice za nadzorne organe, laboratorije, dobavitelje in trgovce na drobno
 • seznanjanje javnosti z rezultati projekta

 

Konzorcij, ki vključuje nadzornih organov iz 4 držav članic EU, bo zasnoval, izvedel in ovrednotil to usklajeno akcijo nadzora trga.