Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na spletni strani OZS so poskrbeli za odgovor, ki zanima marsikatere delavke: ali lahko delavka, ki je zaposlena ter na porodniškem dopustu odpre«.popoldanski »s.p.?

 

Mnogi delodajalci povprašujejo v kolikor gre za samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova in sicer v primeru očetovskega in starševskega dopusta in nadomestila, s strani države. V tem primeru je stranka v rednem odvisnem delovnem razmerju pri delodajalcu.

 

Zadnje stališče MDDSZ z dne 16.8. 2022 pravi:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21) v 48. členu določa, da pravica do nadomestila preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.

 

Pravica do nadomestila preneha, če oseba iz drugega odstavka 41. člena tega zakona začne delati po pogodbi o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno dejavnost. Če nastopi katerikoli razlog iz prvega in drugega odstavka tega člena mora oseba vrniti neupravičeno prejeti znesek nadomestila. Izrecne določbe glede »popoldanskega s.p-ja« ZSDP-1 nima.

 

Formulacija »začne delati« se nanaša na opravljanje dela v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki seveda za seboj potegne plačilo prispevkov za socialno varstvo. Prispevki za socialno varnost ne morejo biti dvakrat plačani, zato za delo v okviru popoldanske dejavnosti, po našem mnenju ni ovire.