Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

ZDRAVJE PRI DELU: Tiha epidemija poklicnih bolezni

Po javno dostopnih podatkih je letno pri nas okrog 400 prijav poklicnih bolezni. Med njimi so bile še pred desetletjem na prvem mestu okvare sluha (svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da bo do leta 2030 na svetu že več kot 630 milijonov ljudi z okvaro sluha). Naglušnost je tako kot poklicna bolezen uvrščena pred boleznimi zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem in zdravstvenim okvaram zaradi učinkov karcinogenih snovi. Drugih okvar (vibratorna bolezen, kožne bolezni) je v statistikah  bolj malo.

Poklicne bolezni so po v Sloveniji veljavni zakonodaji tiste bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. Žal še vedno velja seznam poklicnih bolezni iz leta 2003, na leto je priznanih okoli 30 poklicnih bolezni. Za primerjavo: leta 1990 jih je bilo okoli 800. Za priznanje poklicne bolezni morata biti izpolnjena oba pogoja. Na seznamu poklicnih bolezni, ki je star že 15 let, je 67 bolezni. Izvedensko mnenje o tem, ali gre za poklicno bolezen ali ne, izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Najpogostejše priznane poklicne bolezni pri nas so trenutno bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu. To so namreč edine poklicne bolezni, ki se po posebnem zakonu in pravilniku tudi uradno priznavajo. Pričakujemo, da so na drugem mestu poklicne bolezni kože, sledita poklicna naglušnost, poklicna astma … A ker prijavljenih tovrstnih bolezni pri nas tako rekoč ni, zanesljivih številk za posamez-no bolezen ne morem podati. Po podatkih ZPIZ smo imeli v letih od 2010 do 2015 v povprečju manj kot en primer poklicne astme na leto, imeti pa bi jih morali vsaj 30 do 40. Prav tako smo v istem obdobju obravnavali 16,6 primera poklicne dermatoze. To je 2,1 primera na 100.000 zaposlenih, biti pa bi jih moralo od 40 do 60 na toliko zaposlenih.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v Evropski uniji zaradi poklicnih bolezni vsako leto umre več kot 300.000 ljudi.

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

Turizem v številkah

Vse več raziskav ugotavlja, da postajata vodilni poklicni bolezni stres in izgorelost. Najbolj so na udaru deloholiki in perfekcionisti, gre pa za bolezen mnogih obrazov, ki vpliva na kvaliteto življen ja zaradi fizičnih in psihičnih dejavnikov.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija