Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Knjigovodska kartica – eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Da bi bila eKartica za zavezance še bolj uporabna, so od zdaj na voljo nove funkcionalnosti eKartice, ki so bile razvite tudi upoštevajoč pobude uporabnikov.

 

Bistvene novosti na eKartici so:

  • takojšen prikaz knjigovodskih podatkov tekočega leta,
  • omogočen vpogled tudi v podatke predpreteklega leta,
  • ločen prikaz salda vseh odprtih postavk in salda samo odprtih zapadlih postavk na dan vpogleda,
  • prikaz stanja posamezne postavke (stolpec »Še odprto«),
  • filtriranje po podatkih o izvedenih pobotih in izravnavah,
  • dodani podatki o davčnem obdobju, končnem prejemniku in datumu vnosa.

 

Za obveznosti zavezancev, ki so izkazane na eKartici, je mogoče na vpogledu eKarticaO tudi izračunati zamudne obresti in pripraviti plačilne naloge s QR kodo.

 

Za pridobitev celotnega knjigovodskega stanja na Finančni upravi je treba vpogledati še v eKarticoC ki prikazuje carinsko poslovanje zavezanca, terjatve in obveznosti iz naslova trošarin in okoljskih dajatev do 10. 6. 2021 ter druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih je Finančna uprava prejela v izterjavo.

Vir: FURS