Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Sprememba Javnega poziva REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 

 

Slovenski podjetniški sklad je 25. novembra 2022 v  Ur. l. RS, št. 146/2022 objavil spremembe Javnega poziva REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

 

Spremembe javnega poziva se nanašajo na:

  • Upravičence/pogoje za kandidiranje – poleg socialnih podjetij se na JP lahko prijavijo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
  • Upravičene stroške – upravičeni stroški bodo od objave javnega poziva dalje to je od 25.11.2022, poleg tega, pa bodo morala podjetja predhodno (pred oddajo vloge) pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne sme biti izdan pred objavo javnega poziva (25.11.2022).

 

Več o pozivu si lahko preberete TUKAJ.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija