Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Z 22.1.2022 se je, na podlagi novega 66.b člena Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), uvedla pravica do odbitka DDV pri nabavi (pridobitvi, uvozu) osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem (v nadaljevanju motorno vozilo), če so ta vozila namenjena opravljanju obdavčljive dejavnosti davčnega zavezanca v zvezi s katero ima po ZDDV-1 pravico do odbitka DDV, in te dejavnosti niso že zajete v točki c) 66. člena ZDDV-1 (v primeru opravljanja točno določenih dejavnosti iz točke c) 66. člena zakona, ima davčni zavezanec že dovoljen odbitek DDV od vseh vozil ne glede na pogon in vrednost vozila).

Poleg zgoraj navedenega pogoja morata biti kumulativno izpolnjena še dva pogoja, za odbitek vstopnega DDV, in sicer:

  • pogon motornega vozila je brez izpusta ogljikovega dioksida in
  • vrednost nabavljenega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ob nabavi ne presega 80.000 EUR (novega ali rabljenega vozila).

Motorna vozila iz 66.b člena ZDDV-1 so osebni avtomobili, motorna kolesa, kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, ki se uvrščajo v tarifno oznako KN 8703 80 in KN 8711 60 (električni pogonski motor) ter druga motorna vozila brez izpusta ogljikovega dioksida, ki se uvrščajo v tarifno oznako KN 8703 90 in KN 8711 90.

Davčni zavezanci poleg nakupa električnih vozil koristijo tudi opcijo najema električnih vozil (poslovni najem), katera se v nadaljevanju potem uporabljajo za opravljanje obdavčljive dejavnosti, lahko pa jih tudi (hkrati) uporabljajo zaposleni za zasebno rabo.

V kolikor davčni zavezanec, ki najame osebno električno vozilo, za katero so izpolnjeni pogoji za odbitek DDV po 66.b členu ZDDV-1, in ga uporablja tako za svojo obdavčljivo dejavnost kot za zasebne namene svojih zaposlenih, ima od storitve najema pravico do odbitka celotnega DDV.

Hkrati pa je dolžan davčni zavezanec od brezplačno opravljene storitve dajanja vozila v uporabo zaposlenemu za neposlovne namene obračunati DDV, pri čemer so v davčno osnovo vključeni celotni stroški davčnega zavezanca za opravljeno storitev.

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.