Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Delodajalci pogostokrat iščejo ustrezen kader za opravljanje svoje dejavnosti v gradbeništvu, avtoprevozništvu in drugih dejavnostih. Ti se še vedno srečujejo s kadrovskimi težavami, saj v določenih dejavnosti kadra še vedno primanjkuje, zato se vse pogosteje odločajo za zaposlitev tujca.

Približuje se čas, ko bo v veljavo stopila nova zakonska določba o znanju slovenskega jezika po Zakonu o tujcih. To določata zakonski določbi v 47. in 52. členu omenjenega zakona.

Prvo zakonsko določilo predvideva pogoj znanje iz slovenskega jezika, ko gre za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje tujca zaradi združitve družine. Ta pogoj bo moral izkazovati družinski član. V skladu s prvo zakonsko določbo bo zahtevano znanje slovenskega jezika na vstopni ravni A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Torej polnoletni družinski član tujca, ki v Republiki Sloveniji že zakonito prebiva,  bo moral dokazati znanje slovenskega jezika s predložitvijo dokazil, kot je npr. spričevalo. Po zakonskih določilih pa bo potrebno še opraviti obvezni preizkus znanja iz slovenskega jezika na ravni A1 pred strokovno komisijo. To pa bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Predvidene so tudi izjeme za katere se ne predvideva opravljanje izpita iz slovenskega jezika na ravni A1. To je le v primerih, ko gre za opravičene razloge. V ostalih primerih pa bo potrebno nezmožnost opravljanja izpita izvesti z izvedencem.

Naj opozorimo, da za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tega pogoja ni.

Prav tako pa bo po drugem zakonskem določilu za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje potrebno priložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika. V takem primeru se bo zahtevalo dokazilo o znanju slovenskega jezika na vstopni ravni A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Torej novi zakonski določbi bosta pričeli veljati od 27.4.2023, kajti od tega datuma dalje, se bodo zahtevala omenjena dokazila.

Zakonski določbi sta prav tako pomembni za delodajalce, kot za njihove zaposlene. Vsekakor pa je dobro, da se oboji seznanijo z novostmi, ki jih čaka po omenjenem datumu.