Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), obveščamo, da se s 1. januarjem 2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo možno urejati le še elektronsko prek sistema SPOT, zato predlagamo, da pravočasno uredite dostope in pooblastila.

Elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije prinaša mnoge prednosti za delodajalce in računovodske servise. Zmanjšajo se stroški za tiskanje in pošiljanje zahtevkov za refundacije po pošti, nadomestila je možno že pred pripravo plačilnih list obračunati po enakih pravilih kot jih uporablja Zavod za zdravstveno ZZS, možen je vpogled v evidenco zahtevkov in obračunov na ZZZS.

Urejanje zahtevkov za refundacij nadomestila plače v breme ZZZS lahko urejate na dva načina:

  • prek portala SPOT ali
  • prek programa za plače z implementiranim dostopom do Vmesnika eBOL in eNDM (Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddaja zahtevkov za refundacijo nadomestila plače).

Kateri način boste izbrali za urejanje zahtevkov za refundacijo, je odvisno od procesa in organizacije dela v vašem podjetju/poslovnem subjektu.

Če imate manjše število zahtevkov in jih urejate le občasno, vam priporočamo, da te urejate prek portala SPOT. Po prijavi v portal spot.gov.si na namizju izberete postopek Nadomestilo plače – refundacija. Pri tem potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) in pooblastilo za dostop na portalu SPOT za podjetje, v imenu katerega urejate zahtevke za refundacije, (če zahtevkov ne ureja zakoniti zastopnik).  (Več informaciji o pooblaščanju za delo na portalu SPOT: Pooblastilo za delo prek portala SPOT)

Uporaba in urejanje zahtevkov prek Vmesnika za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače – Vmesnik eBOL in eNDM, je priporočljiva za večje poslovne subjekte, računovodske servise, večje kadrovske/finančne službe oz. oddelke za obračun plač.

Vse informacije v zvezi s pogoji za uporabo vmesnika za nadomestila -eNDM so na portalu SPOT.

Dodatne informacije o tem, kje in kako si lahko uredite dostope in začnete elektronsko oddajo zahtevkov za refundacijo so dostopne na portalu SPOT.

Vir: MJU