Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Objavljen razpis sklada za pomoč malim in srednjim podjetjem na področju intelektualne lastnine za leto 2023

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office – EUIPO) je objavil razpis sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za leto 2023.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, za katero lahko zaprosijo MSP s sedežem v Evropski uniji (EU). Potekalo bo v obliki vrednotnic:

  • vrednotnica 1: storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (storitev IP Scan),
  • vrednotnica 2: varstvo znamk in modelov v EU in zunaj EU.

Skupni proračun, ki je v letu 2023 na voljo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, je 25 milijonov evrov.

Znesek pomoči

Vsako MSP lahko zaprosi za eno vrednotnico na posamezno vrsto dejavnosti intelektualne lastnine v okviru pravil in omejitev financiranja iz razpisa.

Na področju znamk in modelov je najvišji znesek pomoči do 1000 evrov na upravičenca, uporabljale pa se bodo naslednje stopnje sofinanciranja:

  • varstvo znamk in modelov v EU (prijave na nacionalni in regionalni ravni ter ravni EU): 75 odstotkov povračilo upravičenih pristojbin,
  • varstvo znamk in modelov zunaj EU (mednarodne prijave): 50 odstotkov povračilo upravičenih pristojbin.

MSP s sedežem v Evropski uniji (EU) lahko preko razpisa za zbiranje predlogov zaprosijo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine.

Akademija EUIPO organizira 31. januarja 2023 spletni seminar, na katerem bo predstavljen postopek prijave in prejema finančne pomoči sklada za leto 2023. Na spletni strani  EUIPO se lahko prijavite na spletni seminar (v angleščini).

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

Vir: Urad RS za intelektualno lastnino