Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Razpis za nagrade za mala in srednje velika podjetja na področju intelektualne lastnine

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (angleško World Intellectual Property Organization – WIPO) že drugo leto zapored objavlja razpis za podelitev nagrad malim in srednje velikim podjetjem, ki s pomočjo pravic intelektualne lastnine uresničujejo svoje poslovne ideje, hkrati pa s svojo inovativnostjo in ustvarjalnostjo doprinesejo k boljši skupni prihodnosti.
Program globalnih nagrad (angleško WIPO Global Awards) izhaja iz poslanstva organizacije WIPO, da spodbuja inovacije in ustvarjalnost povsod po svetu in vzpostavlja bolj vključujoč ekosistem intelektualne lastnine. Z nagradami želi WIPO podjetjem omogočiti, da izkoristijo moč intelektualne lastnine in uresničijo svoje zamisli. V širšem smislu bo podpora takšnim podjetjem pripomogla tudi k ustvarjanju delovnih mest, rasti podjetij in gospodarskemu razvoju, mala in srednje velika podjetja (MSP) namreč predstavljajo največji delež gospodarstev in so ključni vir inovacij in ustvarjalnosti v vseh sektorjih, na vseh trgih in vidikih življenja.

Na razpis se lahko do 31. marca 2023 prijavijo zainteresirana MSP s celotnega sveta, tudi iz Slovenije, ki delujejo na katerem koli od gospodarskih sektorjev ter uporabljajo vsaj eno od pravic intelektualne lastnine (avtorske in sorodne pravice, znamke, modele, patente, geografske označbe ali druge).

Med prijavljenimi bo neodvisna mednarodna žirija na podlagi več kriterijev izbrala do sedem zmagovalcev in prejemnikov nagrad. Kandidati bodo ocenjeni predvsem glede na uspešnost komercializacije njihove intelektualne lastnine, tudi preko domačih meja ter glede na že obstoječi ali potencialni pozitivni prispevek na ekonomski, družbeni in kulturni ravni, vključno z vprašanji okolja, vključenosti in spola. Pri tem bo komisija upoštevala načelo vključenosti in raznolikosti kandidatov za nagrado, povezano z geografsko zastopanostjo in stopnjo razvitosti države, iz katere prihajajo.

Sodelovanje ne daje zgolj izjemne priložnosti za mednarodno promocijo, zmagovalci bodo vabljeni tudi na podelitev nagrad na julijski generalni skupščini WIPO, prejeli pa bodo tudi prilagojen program mentorstva za krepitev uporabe svojih pravic intelektualne lastnine, zasledovanje novih poslovnih ciljev ter širjenje svojega pozitivnega vpliva.

Na spletni strani WIPO so objavljene podrobnejše informacije o razpisu za nagrade za mala in srednje velika podjetja na področju intelektualne lastnine, vključno s pogoji tekmovanja in obrazcem za prijavo (v angleškem jeziku).

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT, Javna agencija