Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Dne 26.1.2023 je začel veljati novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).ZVOP-2 posebej ureja določena vsebinska področja (uporaba zdravstvenih, biometričnih, genskih podatkov), postopek izrekanja sankcij in pravna sredstva v postopku, razmerje do drugih področij in pravic, dodatne pogoje za pooblaščene osebe za varstvo podatkov, urejanje videonadzora, sledljivost in druga področja. Nov zakon prinaša precej novosti, ki jih je v izogib težavam dobro poznati in jim ustrezno prilagoditi svoje poslovanje. ZVOP-2 deli pravne podlage na javni in zasebni sektor, tako, da so ponekod določbe popolnoma ločene, druge pokrivajo oba sektorja.

Več o spremembah na strani OZS.