Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Pomen blockchain tehnologije v poslovanju

Blockchain tehnologija je v zadnjih letih postala eden izmed najbolj vročih in pomembnih trendov v poslovanju. Gre za revolucionarno tehnologijo, ki omogoča varno, zanesljivo in transparentno izmenjavo informacij in sredstev med različnimi strankami brez posrednikov. S tem odpira nove možnosti za optimizacijo procesov, zmanjšanje stroškov ter povečanje učinkovitosti in varnosti poslovanja. V nadaljevanju bomo predstavili pomene blockchain tehnologije v poslovanju ter nekaj konkretnih primerov uporabe.

Blockchain je tehnologija, ki temelji na distribuiranem omrežju, kjer se informacije in transakcije shranjujejo v blokih, ki so povezani med seboj in kriptografsko zaščiteni. Vsak blok vsebuje informacije o prejšnjem bloku, kar omogoča ustvarjanje verige blokov (ang. blockchain) in zagotavlja njegovo transparentnost. Zaradi te lastnosti se blockchain tehnologija uporablja predvsem za varno in zanesljivo izmenjavo sredstev, kot so kriptovalute, digitalni certifikati, pametne pogodbe in podobno.

Ena izmed glavnih prednosti blockchain tehnologije je, da omogoča neposredno izmenjavo informacij in sredstev med strankami, brez posrednikov. To pomeni, da lahko podjetja hitro in učinkovito izmenjujejo informacije o transakcijah, prenosih lastništva, pogodbah in drugih podatkih, brez da bi se morala zanašati na posrednike, kot so banke, računovodski servisi, notarji in drugi. To zmanjšuje stroške poslovanja ter omogoča boljši nadzor nad transakcijami in podatki.

Poleg tega blockchain tehnologija omogoča tudi večjo transparentnost in sledljivost poslovanja. Vsak blok v verigi vsebuje informacije o prejšnjih blokih in transakcijah, kar omogoča preverjanje verodostojnosti in sledenje vsaki spremembi v verigi. To povečuje zaupanje med strankami ter olajšuje preglednost in preglednost poslovanja.

V poslovanju se blockchain tehnologija uporablja na različne načine. Ena izmed najbolj znanih uporab je za izmenjavo kriptovalut, kot so Bitcoin, Ethereum in druge. Vendar pa se blockchain tehnologija uporablja tudi za druge namene, kot so digitalni certifikati, pametni pogodbe, sledenje dobavni verigi, upravljanje nepremičnin …

Poleg tega blockchain tehnologija omogoča tudi večjo transparentnost in sledljivost poslovanja. Vsak blok v verigi vsebuje informacije o prejšnjih blokih in transakcijah, kar omogoča preverjanje verodostojnosti in sledenje vsaki spremembi v verigi. To povečuje zaupanje med strankami ter olajšuje preglednost in preglednost poslovanja.

Digitalni certifikati so ena izmed najbolj obetavnih uporab blockchain tehnologije. Gre za digitalne dokumente, ki dokazujejo identiteto osebe ali organizacije, ter zagotavljajo varno in zanesljivo avtentikacijo in preverjanje podatkov. Na primer, lahko se uporabljajo za varno in zanesljivo preverjanje kvalifikacij in izobrazbe, kar bi lahko preprečilo prevare pri prijavah na delovna mesta ali v šolske programe. Digitalni certifikati se lahko uporabljajo tudi za identifikacijo oseb pri spletnih storitvah in transakcijah, kar bi lahko zmanjšalo možnosti kraje identitete in prevar.

Pametne pogodbe (ang. smart contracts) so še ena pomembna uporaba blockchain tehnologije v poslovanju. Gre za samodejne programske kode, ki se izvajajo na blockchain omrežju in zagotavljajo varno in zanesljivo izvajanje pogodb med različnimi strankami. Pametne pogodbe lahko preverjajo in izvajajo pogoje pogodbe samodejno, kar zmanjšuje potrebo po posrednikih in zmanjšuje možnosti za napake in prevare.

Sledenje dobavni verigi (ang. supply chain management) je še ena pomembna uporaba blockchain tehnologije v poslovanju. Gre za sledenje blaga in storitev od proizvajalca do končnega kupca, kar omogoča boljši nadzor in preglednost nad celotnim procesom. Blockchain tehnologija omogoča shranjevanje podatkov o vsaki stopnji dobavne verige, kar zagotavlja sledljivost, preglednost in preprečuje ponarejanje in krajo blaga.

Upravljanje nepremičnin je še ena obetavna uporaba blockchain tehnologije v poslovanju. Gre za uporabo blockchain tehnologije za upravljanje in prenos lastništva nepremičnin, kar lahko zmanjša stroške in časovne zamude pri prenosih lastništva ter preprečuje napake in prevare.

Glasovanje na volitvah je tudi ena izmed uporab blockchain tehnologije v vsakdanjem življenju vsakega posameznika. S pomočjo blockchain tehnologije lahko volitve potekajo brez posrednikov in človeškega faktorja v obliki komisij, kar zagotavlja varnost, preglednost in transparentnost volilnega procesa. Vsak glas se shrani v bloku na blockchain omrežju, kar zagotavlja transparentnost in preprečuje morebitne poskuse goljufije.

Vendar pa obstajajo tudi izzivi, ki jih je treba premagati, da bi lahko blockchain tehnologija postala resnično pomembna v poslovanju. Eden od izzivov je zagotavljanje varnosti in zaščite podatkov v blockchain omrežjih, saj so tehnologije še vedno relativno nove in ranljive za napade hekerjev. Poleg tega obstajajo tudi vprašanja o skladnosti s predpisi in zakoni, ki bi lahko omejili uporabo blockchain tehnologije v nekaterih panogah.

Vsekakor pa je jasno, da se bo blockchain tehnologija v prihodnosti še naprej razvijala in izboljševala, kar bo omogočilo njeno širšo uporabo v poslovnem svetu. Vse več podjetij in organizacij se že odloča za uporabo blockchain tehnologije in ustvarjanje novih poslovnih modelov, ki temeljijo na decentralizaciji, transparentnosti in avtomatizaciji. Čeprav je pot do popolne uveljavitve blockchain tehnologije v poslovanju še dolga, pa je vsekakor jasno, da ima ta tehnologija velik potencial za spremembe v našem svetu in poslovnem okolju.

Evelin Krstič Lukek, podjetniška svetovalka

Ta projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.