Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na voljo je 5.000.000 evrov mikrokreditov za omilitev posledic covid-19

Slovenski podjetniški sklad razpisuje nove mikrokredite za omilitev posledic covid-19. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko pridobila posojila do višine največ 25.000 evro hitro, enostavno, pod ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve in vodenja.

Pogoji za pridobitev kredita

Vezani so na posledice vpliva epidemije covid-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021. Na voljo je 5 milijonov evrov mikrokreditov za MSP.

Kdo se lahko prijavi na razpis

Na razpis za pridobitev mikrokreditov v tem letu se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ta podjetja morajo imeti zaposlenega vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Prav tako je pogoj, da so ta podjetja utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije covid-19. Slednje se lahko kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Podjetja lahko zaprosijo za mikrokredite v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov.

Katere ugodne pogoje ponuja Slovenski podjetniški sklad:

  • nižje zahteve po zavarovanju (osem menic podjetja),
  • nižja obrestna mera (le na 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Postopki priprave vloge so nezahtevni. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na Slovenskem podjetniškem skladu, javni razpis pa ima dve odpiranji: 24. marec 2023 do 14. ure in 24. april 2023 do 14. ure oziroma je odprt do porabe sredstev.

 

Celotni razpis:  P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023.

Vir: MGTŠ