Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Zavod RS za zaposlovanje  je objavil novo javno povabilo za subvencionirano zaposlitev dolgotrajno brezposelnih. Oddaja ponudb je možna od 8. marca 2023 do porabe sredstev, najkasneje do 31. julija 2023. Subvencija znaša 700 EUR na mesec in se izplačuje 12 mesecev.

Na javnem povabilu Priložnost zame je na voljo 3,5 milijona EUR iz proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. Predvidena je vključitev okvirno 420 dolgotrajno brezposelnih iz ciljne skupine javnega povabila.

Subvencijo lahko pridobite za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, ki so dve leti ali več brez prekinitve prijavljeni pri nas v evidenci brezposelnih. Med njimi prednostno vključujemo starejše od 50 let in prejemnike denarne socialne pomoči.

Za zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmete mesečno subvencijo v višini 700 EUR. Izplačamo vam jo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve, kar pomeni skupaj 8.400 EUR.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača za zaposlitev osebe s krajšim delovnim časom (vendar ne manj kot 20 ur na teden) na podlagi odločbe pristojnega organa.

Delovno razmerje sklenete za določen čas najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas, praviloma s polnim delovnim časom. Zaposlitev morate ohraniti neprekinjeno vsaj eno leto. Zaposlenim morate zagotoviti plačo in druge prejemke v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Ravno tako zagotovite izkušenega mentorja. V prvih štirih mesecih subvencionirane zaposlitve bo vključeno osebo spremljal pri uvajanju v samostojno delo na konkretnem delovnem mestu.

Za pridobitev dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc vključeni osebi do izteka 4. meseca subvencionirane zaposlitve omogočite tudi usposabljanje ali izobraževanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur. Zaželena so področja trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin, potrebnih za uspešno opravljanje dela.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.