Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na voljo e-zloženka o spodbujanju zaposlovanja invalidov

E - ZLOŽENKA

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje.

Kakšne so možnosti uveljavljanja spodbud in kakšne so kvote za zaposlenih invalidov ter pravice in obveznosti invalidov ter delodajalcev  glede spodbud zaradi zaposlovanja invalidov ali neizpolnitve kvote si lahko preberete v

v e-zloženki.

Vir: SRIPS