Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vlada je sprejela dva predloga zakona s področja energije

Vlada posodobila Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sprejelo Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe dne 13. septembra 2022 z namenom zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in zmanjševanja pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov.

Novelacija zakona predvideva obvezno združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu na ravni EU in sodelovanje podjetij plinskega gospodarstva pri tem.

Sprememba zakona vsebuje dopolnitev z obveznostjo, da nosilec bilančne skupine sodeluje v skupnih evropskih nabavah pri povpraševanju za zemeljski plin.

Poleg tega se rok za vlogo za povračilo prispevka za plin podaljšuje do 30. septembra 2023.

Vlada je sprejela spremembo besedila Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki je bil sprejet 9. decembra 2022.

Nov predlog zakona omejuje pobiranje presežnih tržnih prihodkov samo na proizvajalce, znižuje mejo iz 180 €/kWh na 160 €/kWh in določa zavezance za plačilo presežnih tržnih prihodkov.

Rok veljavnosti ukrepa je omejen na obdobje od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023.

Zakon pri izvajanju določbe predvidi izdajo odločbe enkrat za celotno obdobje.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo