Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF

Finančni produkt BIZI PF po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

BIZI PF je finančni produkt, ki se osredotoča na reševanje časovnih razlik v denarnih tokovih gospodarskih subjektov. Ta produkt je namenjen predvsem izkušenim vlagateljem, ki so uspešno izvedli projekte iz nepovratnih virov.

Sredstva tega finančnega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, ki so v skladu s cilji in programskimi usmeritvami javnih razpisov ali ukrepov, ki so financirani z evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta BIZI PF je 4.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj lahko vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.