Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Misija: Kako motivirate sodelavce?

 

V časih pomanjkanja kadrov je bolj kot kdajkoli treba sodelavce dobro motivirati. Zlasti pripadnike mlajše generacije, saj so oni tisti, ki izbirajo delodajalca, in ne obratno. Ob tem pa tako že dolgo vemo, da denar ni ključni motivator.

Kako torej motivirati na pravi način?

Motiviranje zaposlenih delavcev je odločilnega pomena za uspeh vsake organizacije. Če so zaposleni motivirani, so bolj produktivni, kreativni in zavzeti za delo, kar vodi k boljšim rezultatom in zadovoljstvu strank.

Postavite jasne cilje

Zaposleni morajo vedeti, kaj se od njih pričakuje, da bodo lahko svoje delo opravili učinkovito. Postavite jasne cilje in pričakovanja glede kakovosti in časa za opravljanje nalog. Poudarite pomen vsakega posameznega prispevka k skupni uspešnosti podjetja. Če zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje, so bolj motivirani, da bodo dosegli zastavljene cilje.

Ocenite uspeh

Zaposleni morajo čutiti, da so njihovi dosežki pomembni in cenjeni. Dajte povratne informacije o tem, kako se zaposleni odrežejo pri svojem delu in bodite pozitivni pri kritiki. Uporabite priložnosti za pohvale, kot so mesečna srečanja, kjer lahko na primer podeljujete nagrade za dobro delo.

Razvijajte inovativno okolje

Zaposleni so motivirani, če se jim omogoči, da izrazijo svoje ideje in jih uresničijo. Spodbujajte zaposlene, da razmišljajo izven ustaljenih okvirov in iščejo nove načine za reševanje težav. Postavite ekipne projekte in dajte zaposlenim priložnost, da razvijejo svoje ideje.

Ponudite priložnosti za izobraževanje in usposabljanje

Zaposleni morajo vedno biti na tekočem z najnovejšimi trendi in tehnologijami. Zagotovite jim priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, ki bodo izboljšali njihove veščine in znanje. Prav tako lahko ponudite mentorstvo in druge programe, ki zaposlenim pomagajo pri osebnem in poklicnem razvoju.

Omogočite prilagodljivo delo

Omogočite zaposlenim prilagodljiv urnik ali delovno mesto, če to dopušča narava dela. Prilagodljiv delovni urnik in delovno mesto lahko zmanjšata stres in izboljšata zadovoljstvo zaposlenih, kar lahko vodi k boljši uspešnosti.

Sodelujte z zaposlenimi pri načrtovanju in odločanju

Vključevanje zaposlenih v načrtovanje in odločanje jih naredi bolj motivirane, saj se počutijo pomembne in cenjene. Organizirajte sestanke, na katerih bodo zaposleni lahko izrazili svoje mnenje o stvareh, ki vplivajo na njihovo delo. Upoštevajte njihove predloge in izboljšajte delovne procese in strategije.

Zagotovite ugodne delovne pogoje

Zaposleni so bolj motivirani, če imajo prijetne delovne pogoje. Poskrbite za čisto in urejeno delovno okolje, zagotovite udobne stole in mize ter druge pripomočke, ki jih potrebujejo za svoje delo. Prav tako lahko zagotovite dodatne ugodnosti, kot so dodatni dnevi dopusta, zdravstveno zavarovanje in druge ugodnosti, ki jih bodo zaposleni cenili.

Spodbujajte timsko delo

Sodelovanje in medsebojno spoštovanje so ključni za uspeh tima. Spodbujajte timsko delo in vzpostavite pozitivno delovno okolje, v katerem se zaposleni medsebojno podpirajo in si pomagajo. Organizirajte zabavne aktivnosti, kot so pikniki in druženja po delu, ki bodo okrepila povezanost med zaposlenimi.

Bodite pozorni na ravnotežje med delom in zasebnim življenjem

Zaposleni so bolj motivirani, če lahko vzpostavijo ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Poskrbite, da bodo imeli dovolj časa za počitek in sprostitev, da se bodo lahko vrnili v službo z novim zagonom. Prav tako se poskušajte prilagoditi njihovim osebnim potrebam, kot so družinski dogodki, ki jih ne smejo zamuditi.


V zaključku lahko rečemo, da je motiviranje zaposlenih ključnega pomena za uspeh vsake organizacije. Zaposleni, ki so motivirani, so bolj produktivni, kreativni in zavzeti za delo, kar vodi k boljšim rezultatom in zadovoljstvu strank. Z upoštevanjem zgornjih nasvetov lahko ustvarite pozitivno delovno okolje, ki bo spodbujalo motiviranost zaposlenih.

 

Evelin Krstič Lukek, podjetniška svetovalka

Ta projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.