Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ukrep financiranja za podjetja s posledicami pri poslovanju zaradi situacije v Ukrajini

Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID banka) je napovedala nov ukrep financiranja za podjetja z negativnimi posledicami pri poslovanju zaradi situacije v Ukrajini. Ukrep je namenjen podjetjem vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini.

Cilj ukrepa je olajšati in poceniti dostop do dolžniškega financiranja s ponudbo kreditov po obrestnih merah, ki so nižje od tržnih obrestnih mer. SID banka bo preko portala za vloge sprejemala kreditne vloge od 13. aprila 2023 dalje.

Ukrep bo omogočil podjetjem, prizadetim zaradi krize, dostop do finančnih sredstev v višini 50 milijonov evrov pod ugodnimi pogoji za naložbe na področju Republike Slovenije.

S temi sredstvi bo SID banka lahko financirala tehnološke investicije, druge investicije ali obratna sredstva podjetij, ki so prizadeta zaradi ukrajinske in energetske krize. Ukrep je rezultat sodelovanja med Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter SID banko.

Financiranje bo namenjeno podjetjem, katerih poslovanje je prizadeto na glavni dejavnosti, na primer zaradi motenj v dobavni verigi, neporavnanih plačil iz Rusije ali Ukrajine, povečanih tveganj kibernetskih napadov, povečanih stroškov in/ali zmanjšanih količin dobavljenih primarnih proizvodov ter surovin in energentov.

Znesek financiranja za posamezno podjetje bo znašal najmanj 100.000 evrov in ne bo mogel presegati 85 odstotkov vrednosti naložbe oziroma mora biti skladen s pogoji, določenimi v naložbeni strategiji.

Doba kreditiranja bo najmanj 2 leti in največ 12 let, obrestna mera pa bo nižja od referenčne obrestne mere. Ročnost kredita bo najmanj 2 leti, končna zapadlost kreditov pa najkasneje 24. decembra 2036.

Ukrep bo izveden na podlagi dodatka k Pogodbi o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013 (znan kot Posojilni sklad 1 (PS1)), ki sta ga Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter SID banka sklenili 29. marca 2023. S tem bo SID banka zagotavljala ponudbo ugod

Več info na spletni strani SID banke