Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ponovna obveznost izročanja izdanega računa

Danes, 18. aprila, pričnejo veljati spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki ponovno uvajajo obveznost izročanja

računa za kupljeno blago in/ali storitev končnemu potrošniku – kupcu.

Od  18. aprila  dalje morate davčni zavezancu  kupcu račun vedno izročiti, ne glede na način plačila!

Račun, ki se izroči kupcu je lahko v papirnati ali elektronski obliki.  Nove tehnologije omogočajo, da se vse pogosteje račun izroča v elektronski obliki. Račun se lahko posreduje kupcu preko mobilnih aplikacij ali po el. pošti.

Pozor!  Če je kupec plačal z gotovino,  potem mu morate izročiti račun, preden zapusti  vaš prostor, kjer je opravil nakup in prevzel blago oz. storitev, ne glede ali mu boste izročili račun v papirnati ali el. obliki.

Tudi kupci imate obveznosti, in sicer morate ozročeni račun prevzeti in ga zadržati ob odhodu iz poslovnega prostora zavezanca, slednje pa velja le v primeru, če je bilo plačilo opravljeno z gotovino.

Tudi v primeru izdaje elektronskega računa velja, da mora kupec račun prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora (v primeru gotovinskega plačila) in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa.

Vir: FURS