Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Po štirih letih znova sklenjena kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije sta marca dogovorila novo kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, potem ko je osnovna pogodba prenehala veljati konec 2018. Ob izrazih zadovoljstva z dogovorjenim ob današnjem podpisu nove kolektivne pogodbe so oboji socialni partnerji državo pozvali k ukrepom za razbremenitev plač.

KOLEKTIVNA POGODBA

Nova kolektivna pogodba za 140.000 zaposlenih v veljavo vstopa 1. maja

Z 1. majem začne veljati nova pogodba, ki je naslednica najstarejše kolektivne pogodbe za zasebni sektor v državi, dogovorjene konec leta 1971. Pogodba zajema delodajalce, ki so člani združenja, in njihove zaposlene ter agencijske delavce, študente in dijake, ki opravljajo delo pri teh delodajalcih.

Pokriva 43 gospodarskih dejavnosti malega gospodarstva, v katerih je po ocenah zaposlenih 140.000 oseb, med drugim kovinarje, gradbince, avtoserviserje, frizerje, cvetličarje in kamnoseke.

Nova pogodba prinaša številne novosti, med njimi tudi najnižjo osnovno plačo za 174 ur dela v višini 754 evrov, ki se bo vsako leto januarja uskladila z inflacijo in polovico letne rasti BDP po objavi uradnih letnih statističnih podatkov.

Opredeljuje dodatke, delovno uspešnost, jubilejne nagrade in regres, ki bo izplačan najmanj v višini minimalne plače.

Prinaša več prožnosti pri sklepanju pogodb za določen čas, še posebej pri projektnem delu, opredeljuje opravljanje dodatnega dela, ki ni predvideno s pogodbo o zaposlitvi, omogoča prožnost pri razporejanju delovnega časa, prinaša novosti pri dopustu in skrajšuje najdaljši možni odpovedni rok na 60 dni.

Nova pogodba vključuje tudi novosti pri disciplinski in odškodninski odgovornosti delavca, izobraževanju zaposlenih ter varnosti in zdravju pri delu, med drugim z določbami glede trpinčenja na delovnem mestu.

Zadovoljni delodajalci in v sindikatu

Na novinarski konferenci je predsednik ZDOPS Marko Lotrič poudaril, da so pogajanja v obrti in malem gospodarstvu, kjer je veliko delodajalcev, a malo zaposlenih na delodajalca, vedno poseben izziv.

Kljub temu so po letu in pol pogajanj našli dobre rešitve za obrt in podjetništvo, kar je še posebej pomembno v kontekstu zadnjih kriznih let.

V tem obdobju so v sodelovanju z OZS pripravili interni pravilnik o delovnih razmerjih in se pripravljali na pogovore o novi kolektivni pogodbi.

Generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj je poudarila, da nova kolektivna pogodba predstavlja izraz sodelovanja in kulture dialoga ter korak v smeri razvoja dejavnosti ter stabilnega in predvidljivega delovnopravnega okolja.

Obe strani socialnega dialoga v malem gospodarstvu pričakujeta, da bo vlada sprejela ukrepe, ki bodo razbremenili plače in krepili konkurenčnost gospodarstva. Podpredsednik ZDOPS Drago Delalut bi si želel, da bi se novi kolektivni pogodbi pridružila tudi OZS.

Vir: OZS