Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Prihajajoče novosti vodenja evidenc delovnega časa

Po obravnavi predloga sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v Državnem zboru, na Ministrstvu za delo beležijo več vprašanj o beleženju delovnega časa. Na Ekonomsko-socialnem svetu so že uskladili nove predloge za dodatne spremembe. Vendar pa so se pojavile tudi napačne interpretacije novih obveznosti delodajalcev, ki v resnici že obstajajo v veljavni zakonodaji.

OBVEZNOST VODENJA EVIDENC OBSTAJA ŽE SEDAJ

Obveznost vodenja evidenc (t.i. “štempljanje”) že obstaja in se bo s predlagano spremembo zakona le podrobneje opredelilo, kako jih voditi, da bodo urejene evidence v interesu obeh strank delovnega razmerja. Zakon zagotavlja pravice delavca in ne ustvarja zakonskih izjem, vendar lahko področna zakonodaja specifična področja ureja drugače, če to utemeljujejo značilnosti delovnih procesov ali druge okoliščine.

Novela zakona določa dnevno beleženje časa prihoda in odhoda z dela ter izrabo odmora med delovnim časom, kar je majhna sprememba. MDDSZ ne podpira idej o izjemah za praznike, nedelje in nočno delo.

DOPOLNITVE ZAKONA PRINAŠAJO VEČJO PRAVNO VARNOST DELAVCEV

Dopolnjena zakonodaja podrobneje opredeljuje vsebino evidence o izrabi delovnega časa, ki mora biti znana delodajalcem, ki želijo napolniti verodostojno evidenco.

Pravilno vodenje te evidence je pomembno za zagotavljanje delovnopravnih pravic delavcev, pa tudi za varnost in zdravje pri delu. Predpisana vsebina teh evidenc je pomembna za ugotavljanje, ali se pravice delavcev spoštujejo, kar je bistveno za delovanje inšpektorata, ki kršitelje sankcionira. Evidenca o izrabi delovnega časa torej ni namenjena samo obračunu plač, temveč tudi za zagotavljanje pravic s področja delovnega časa, odmorov in počitkov ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

To izhaja tudi iz mednarodnih pravnih aktov, ki nas zavezujejo.

SPREMEMBE ZAKONA NE OMEJUJEJO FLEKSIBILNOSTI DELA

Spremembe zakonodaje glede evidenc delovnega časa ne omejujejo fleksibilnosti dela, zlasti pri delu na domu.

Evidenca le beleži izrabo delovnega časa za zaščito delavcev in za spremljanje opravljenega dela. Organizacija delovnega časa je lahko fleksibilna za delavce, ki delajo na domu, če se delovni čas ne da vnaprej razporediti ali če si ga delavec razporeja samostojno in se zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Evidenca delovnega časa je pomembna za nadzor izvajanja delovnopravne zakonodaje in za zagotavljanje pravic delavcev ter za izkazovanje skladnosti delodajalcev z zakonodajo. Obveznost vodenja evidenc ne vpliva na fleksibilnost organizacije dela in delovnega časa pri posameznem delodajalcu.

Vir: MDDSE