Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Davčna uredba v številkah

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba) v posameznih členih ne določa nominalnih zneskov izplačil v EUR, temveč se navezuje na, primeroma, določen % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (PP v RS). Za posamezna izplačila povračil stroškov to pomeni:

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31.12.2022 določena v fiksnem znesku, za izplačila po 31.12.2023 pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar pomeni:

Znesek za izplačila od 24.2.2023

Znesek za izplačila od 1.1. do 23.2.2023

Za izplačila do 31.12.2022

za 10 let delovne dobe 30% PP v RS

607,18 EUR

590,88 EUR

460 EUR

Za 20 let delovne dobe 45% PP v RS

910,76 EUR

886,32 EUR

689 EUR

Za 30 let delovne dobe 60% PP v RS

1.214,35 EUR

1.181,75 EUR

919 EUR

Za 40 let delovne dobe 75% PP v RS

1.517,94 EUR

1.477,19 EUR

919 EUR

Odpravnina ob upokojitvi:

Delodajalec lahko izplača odpravnino ob upokojitvi do višine, ki jo določi vlada. Ta znaša 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. Če je izplačana odpravnina višja od tega zneska, se del, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo.

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo:

Plačila za obvezno praktično delo dijakom in študentom se ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. Ta znaša 303,59 EUR od 24.2.2023 dalje.

Vajenci:

Za vajence velja znesek vajeniške nagrade, ki je odvisen od letnika šolanja. Od 1.3.2023 dalje znašajo zneski vajeniške nagrade: 291,48 EUR za prvi letnik, 349,78 EUR za drugi letnik in 466,37 EUR za tretji letnik. Stroški praktičnega usposabljanja se ne vštevajo v davčno osnovo.

Ker gre v primeru vajeništva za dohodke iz delovnega razmerja, se povračila stroškov v zvezi z s praktičnim usposabljanjem, ki jih mora delodajalec zagotavljati vajencu na podlagi 21. člena Zvaj, obravnavajo po Uredbi.