Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 V OBRAVNAVI PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA

V obravnavi je  predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. Vsi deležniki imate možnost podati predloge in pripombe na naveden predlog zakona do 26. maja 2023.

MINIMALNE SPREMEMBE GRADBENE ZAKONODAJE

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona vsebuje minimalne spremembe. Prva sprememba se nanaša na veljavnost gradbenega dovoljenja, ki naj bi se po novem vezala na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje. Druga sprememba se nanaša na  dodatno možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje. Po novem so lahko za gradbene inšpektorje imenovane tudi osebe s prvo stopnjo izobrazbe v  skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva.

VABILO NA PODAJO PRIPOMB

Ministrstvo vabi vse, ki jih vsebina predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona zanima, da predlog preberejo in preko e-naslova gp.mnvp@gov.si podajo svoje morebitne pripombe.

 

Vsebina predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona >>>