Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

POBOTI pred vračilom dohodnine

FURS OBVEŠČA

FURS sporoča, da bodo 11. maja 2023 izvedli pobote za vse neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 9. maja 2023.  Šele po izvedenih pobotih bodo izvedli preostanek vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2022.

FURS zato zavezance poziva,  da svoje zapadle obveznosti poravnajo najpozneje do 9. maja 2023, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 evrov.

 

Vir: FURS

(slika furs novica)