Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

NOVA UREDITEV STARŠEVSKEGA DOPUSTA

 

Od 1. aprila 2023 velja novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (novela zakona), ki spreminja pravice do očetovskega in starševskega dopusta, krajšega delovnega časa zaradi starševstva ter delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Novela zakona zagotavlja enakopravnejšo razporeditev starševskega dopusta med oba starša, saj bosta oba imela po 60 dni starševskega dopusta, ki jih ne bosta mogla prenesti na drugega starša. Do zdaj je imela samo mama 30 dni neprenosljivega starševskega dopusta.

V tujini so ugotovili, da neprenosljiv dopust spodbuja očete, da ga bolj izkoristijo, in s tem omogoča ženskam lažjo vrnitev v službo ali na trg dela po porodniškem dopustu. Minister Luka Mesec pravi: ‘‘V tujini so ugotovili, da se očetje pogosteje odločajo za neprenosljiv starševski dopust. To pomeni, da se bolj aktivno in redno vključujejo v varstvo in skrb za otroke v prvih letih življenja, kar je eden od ciljev sprememb.’’

Po novem bo torej starševski dopust za oba znašal 160 dni. Očetovski dopust se bo z 30 skrajšal na 15 dni, starševski dopust pa podaljšal na 160 dni, od tega bo oče imel 60 dni neprenosljivih. 100 dni bo lahko oče še vedno prenesel na mater in bo mati lahko kot doslej izrabila 260 dni starševskega dopusta. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih.

Nova ureditev velja za starše otrok, rojenih po 1. 4. 2023.

Primer 1 (po starem):

  • Otrok se rodi 10. 3. 2023. Mati izrabi 105 dni materinskega dopusta. Oče izrabi 30 dni očetovskega dopusta (prvih 15 dni do enega leta starosti otroka, preostalih lahko do konca prvega razreda OŠ). Starševski dopust v trajanju 130 dni oče prenese na mater in ona izrabi 260 dni starševskega dopusta.

Primer 2 (po novem):

  • Otrok se rodi 10. 4. 2023. Mati izrabi 105 dni materinskega dopusta (brez sprememb). Oče izrabi 15 dni očetovskega dopusta do tretjega meseca starosti otroka. Starševski dopust v trajanju 100 dni oče prenese na mater in ona izrabi 260 dni starševskega dopusta. Oče izrabi svojih 60 dni neprenosljivih starševskega dopusta kadarkoli od rojstva otroka (lahko hkrati z mamo) in najpozneje do osmega leta starosti otroka.

V Sloveniji imamo dve vrsti dopusta ob rojstvu otroka: materinski dopust za mamo in očetovski dopust za očeta ter starševski dopust, ki je enak za mater in očeta in znaša 130 dni. Starševski dopust je v letu 2020 koristilo 17.987 žensk in samo 820 moških.

Višje starševsko nadomestilo

Najvišja višina starševskega nadomestila, ki je že zdaj 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, se bo povečala s spremembo opredelitve povprečne plače, ki ne bo več nominalno določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (4.239,92 evrov bruto), ampak se bo podatki dobivali od Statističnega urada za preteklo leto (5.059,80 evrov bruto). Staršem, ki imajo omejitev, ni treba oddati nove vloge, višje izplačilo bo samodejno v maju.

Novosti veljajo od 1. 4. 2023, tudi za starše otrok, rojenih pred tem datumom.

NOVA PRAVILA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS ZARADI NEGE IN VARSTVA OTROKA

Od 1. aprila 2023 velja novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (novela zakona), ki spreminja pogoje za delo s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek ter podaljšuje obdobje koriščenja starševskega dopusta.

Novela zakona podaljšuje možnost dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka do osmega leta otrokove starosti, prej je bila do konca 1. razreda.

Krajši delovni čas zaradi varstva otroka bosta lahko po novem izbirala oba starša istočasno, vendar skupaj ne smejo presegati 20 ur na teden, kot je bilo do zdaj, le da je lahko to pravico uveljavljal samo eden od staršev in ne oba skupaj. Neprenosljivosti enega leta ne bo več.

V januarju 2023 je s krajšim delovnikom delalo 13.647 staršev, od tega samo 334 očetov in 13.313 mater. Prav tako se bo po novem podaljšalo obdobje uporabe (prenesenega) starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti (prej je bilo do konca 1. razreda).

DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Delno plačilo za izgubljeni dohodek (DPID) je denarno nadomestilo, ki ga dobi starš, ki prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni.

DPID bodo po novem lahko bolj prilagodljivo (20 ali 30 ur na teden) prejemali tudi starši otrok, ki so v institucionalnem varstvu, a del časa bivajo tudi doma.

Če je otrok v zavodu z brezplačno celodnevno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do DPID tudi za 20 ali 30 ur za eno leto, če je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni živel doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred oddajo vloge. Celotni znesek DPID se bo povečal z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače.

NOVA PRAVILA ZA OČETOVSKI IN STARŠEVSKI DOPUST

Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo veljala za starše otrok, ki se bodo rodili po 1. aprilu 2023, druge spremembe pa po 1. aprilu 2023. To pomeni, da bodo vlogo lahko oddali tudi starši otrok, ki delajo s krajšim delovnim časom ali so delali po starem zakonu in bi želeli delati po novem ali prejemati višji znesek DPID od aprila 2023. Prvo višje izplačilo bo v maju 2023, za to ni treba oddati nove vloge.

Skupni finančni učinki izboljšanja položaja staršev in njihovih otrok bodo 13,17 milijona evrov v letu 2023 in 19,86 milijona evrov v letu 2024.

Predlog novele vključuje tudi nekaj manjših vsebinskih in redakcijskih sprememb, ki so potrebne za boljše izvajanje Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.