Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih

Minister dr. Jevšek na tiskovni konferenci | Avtor MKRR

 

 

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je objavilo nov razpis za spodbujanje podjetništva in gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Matjaž Ribaš, sta na tiskovni konferenci predstavila razpis, ki malim in srednje velikim podjetjem omogoča pridobitev 8,3 milijona evrov nepovratnih in 9 milijonov evrov povratnih sredstev.

Minister Jevšek je poudaril, da je namen razpisa spodbuditi podjetništvo in gospodarstvo ter zmanjšati negativne trende na obmejnih problemskih območjih. Direktor Ribaš je predstavil novost tega razpisa – poleg nepovratnih sredstev so podjetnikom na voljo tudi povratna sredstva. Glavni cilj razpisa je povečanje energetske ali snovne učinkovitosti ter ustvarjanje novih enot, ki bodo energetsko ali snovno učinkovite.

Višina spodbude za nepovratna sredstva je najmanj 50.000 in ne več kot 160.000 evrov, za posojila pa od 25.000 evrov do največ 500.000 evrov. Posojila imajo ugodno obrestno mero, ki znaša od 2,95 odstotka naprej, saj gre za posojilo z elementi državne pomoči. Pogoj za pridobitev sredstev je, da so projekti na obmejnih problemskih območjih. Prvi rok za oddajo vlog je 16. junij.

Minister Jevšek je poudaril, da na ministrstvu posvečajo veliko pozornosti skladnemu regionalnemu razvoju, ki vključuje tudi obmejna problemska območja. V prihodnosti načrtujejo odpiranje Zakona o skladnem regionalnem razvoju in nujne spremembe, ki bodo spodbujale podjetništvo in razvoj v delih države, kjer tega zdaj ni, ter preprečevale negativne demografske trende ter izboljšale dostopnost do storitev, prometno dostopnost in vse ostalo, kar spada pod skladen regionalen razvoj.

Poleg razpisa za mala in srednje velika podjetja v vrednosti 19 milijonov evrov, objavljenega februarja in današnjega, je v pripravi tudi razpis za sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo v višini 2 milijona evrov. Odprt je tudi razpis za infrastrukturo v romskih naseljih, ki se počasi zaključuje.

Minister Jevšek je na tiskovni konferenci pojasnil tudi aktivnosti na področju koriščenja kohezijskih sredstev iz programskega obdobja 2021-2027. V mesecu juniju bo razpisov predvidoma v višini 62 milijonov evrov. Odprti so tudi vsi štirje Interreg projekti, kjer se razpisi počasi zaključujejo.

Razpis je odprt do 30. septembra 2023, podjetja pa lahko oddajo svoje prijave preko spletnega obrazca na spletni strani ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Vse dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ministrstva.

Višina spodbude za nepovratna sredstva je najmanj 50.000, in ne več kot 160.000 evrov za posojila pa od 25.000 evrov do največ 500.000 evrov. »Pri posojilu gre za ugodno obrestno mejo, saj gre za posojilo z elementi državne pomoči. Obrestna meja bo fiksna od 2,95 odstotka naprej.« Pogoj je, da so projekti na obmejnih problemskih območji. Prvi rok za odpiranje vlog je 16. junija.

 

 

 

Ta projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.