Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Finančna uprava začela z intenzivnejšim nadzorom na stojnicah: Kršitve se še vedno dogajajo!

Finančna uprava Slovenije nadzira spoštovanje davčnih predpisov tudi pri prodajalcih na stojnicah. V lanskem letu so opravili več kot 250 nadzorov na 113 različnih pravnih osebah in ugotovili kar 31% kršitev, ki so vključevale:

  • Neizdajo računov
  • Nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah
  • Nepravilno vsebino računov
  • Zaposlovanje na črno
  • Nepravilnosti, povezane z DDV-jem

V prekrškovnih postopkih, ki so sledili, so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov.

Letos so se aktivnosti na tem področju začele intenzivneje izvajati v aprilu. Skupno je bilo opravljenih že več kot 60 nadzorov, predvsem na Primorskem. V preteklem koncu tedna pa so zaostrene nadzore izvajali na območju občin Pivka, Ankaran, Koper, Izola in Piran. Temu sledi nov cikel nadzorov, saj so pri enem od zavezancev za davek ugotovili, da davčnemu organu v informacijski sistem davčnih blagajn ni posredoval podatkov o kar 767 izdanih računih!

Zaostren nadzor je imel še druge posledice – dvema pravnima osebama je bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ugotovljeni pa so bili tudi prekrški zaradi drugih kršitev davčnih predpisov.

V prihodnje bo Finančna uprava Slovenije še naprej izvajala intenzivnejše nadzore na stojnicah, pri čemer sodelujejo tudi z drugimi inšpekcijskimi službami.