Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nedavno je stopila v veljavo nova evropska direktiva, ki uvaja ukrepe za večjo preglednost plač. Ti ukrepi vključujejo zagotavljanje informacij o plačah za iskalce zaposlitve, pravico do seznanitve z ravnjo plač zaposlenih, ki opravljajo enako delo, ter obveznost poročanja o razlikah v plačilih med spoloma za podjetja z več kot 100 zaposlenimi, je sporočilo z ministrstva za delo.

 

 

Direktiva o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanja, kot se uradno imenuje, vključuje več ukrepov za delodajalce javnega in zasebnega sektorja.

 

Za delodajalce z več kot 50 zaposlenimi velja obveznost seznanitve zaposlenih glede meril za določanje plač in napredovanja. Direktiva zahteva enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti ter omogoča žrtvam diskriminacije uveljavljanje pravic do enakega plačila in zahtevanje polne odškodnine, so pojasnili na ministrstvu.

 

 

Delodajalci z več kot 100 zaposlenimi bodo morali obvezno poročati o razlikah v plačilu med spoloma. Prva obveznost poročanja za delodajalce z več kot 250 zaposlenimi je 7. junija 2027, nato pa vsako leto; za delodajalce s 150 do 249 zaposlenimi je prva obveznost poročanja tudi 7. junija 2027, nato pa vsake tri leta; za delodajalce z več kot 100 zaposlenimi pa se obveznost poročanja začne 7. junija 2031, nato pa sledi obvezno poročanje vsake tri leta.

 

Obveznost poročanja o razlikah v plačah med spoloma velja za vse zaposlene, vključno s plačo in variabilnimi deli plače. Pri neupravičenih razlikah v povprečni plači, ki presegajo pet odstotkov v katerem koli plačnem razredu, se izvede skupna ocena plač s predstavniki zaposlenih, so pojasnili na ministrstvu.

 

Direktiva zahteva, da države članice določijo kazni za kršitve načela enakega plačila za enako delo, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Za javna podjetja pa bodo predpisani ukrepi, ki zagotavljajo, da gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil ali koncesij izpolnjujejo obveznosti glede enakega plačila za enako delo. Države članice EU imajo tri leta časa, da direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo.