Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Prevoznike opozarjamo na vse pogostejše nadzore v tujini nad pravilno oz. popolno izpolnjenimi tovornimi listi- CMR.

 


 

Konvencija CMR (o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti) v 6. členu določa, da mora tovorni list vsebovati naslednje podatke:

 

 1. dan in kraj izstavitve
 2. ime in naslov pošiljatelja
 3. ime in naslov prevoznika
 4. kraj in dan prevzema blaga in kraj določen za izročitev
 5. kraj in naslov prejemnika
 6. običajni opis vrste blaga in zaobale ter za nevarno blago njegov splošno priznani opis
 7. število tovorkov in njihovo posebno označbo in številke
 8. kosmato težo blaga in drugače izraženo količino
 9. stroške v zvezi s prevozom (voznino, stranske pristojbine, carino in druge stroške od sklenitve pogodbe do izročitve)
 10. potrebna navodila za carinske in druge postopke.
 11. izjavo, da veljajo za prevoz določbe tega sporazuma, ne glede na kakršnekoli drugačne predpise.

 

 

Kadar je to potrebno, lahko navaja tovorni list tudi naslednje podatke:

 

 1. označbo, da prekladanje ni dovoljeno
 2. stroške, ki jih pošiljatelj prevzema nase
 3. znesek, ki mora biti plačan ob izročitvi
 4. izjavo o vrednosti blaga in znesek, ki pomeni poseben interes za izločitev
 5. pošiljateljeva navodila prevozniku glede zavarovanja blaga dogovorjeni rok, v katerem mora biti blago prepeljano
 6. seznam listin, ki so bile izročene prevozniku.

 

Stranki lahko navedeta v tovornem listu tudi kakršnekoli druge podrobnosti, ki se jima zdijo koristne.