Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Slovenskim podjetjem Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov.

 

Predvidoma jeseni nameravajo vzpostaviti še nov sklop posojil v višini 100 milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza. Trenutno je podjetjem do konca leta iz Sklada skladov in Sklada skladov – covid19 na voljo še 93 milijonov evrov prostih sredstev, in sicer za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniško in kvazi-lastniško financiranje.

 

V okviru posojilnih skladov je na voljo 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi ter 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah. Ob tem je Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, izpostavil turbulentno leto, ki so ga zaznamovale energetska kriza, rusko-ukrajinska vojna, motnje v dobavah surovin in hkratno intenzivno preobrazbo gospodarstva v zelene tehnologije in digitalizacijo. Ministrstvo je zato podjetjem lani in letos dodelilo 440 milijonov evrov nepovratnih pomoči v energetski krizi, letos pa bo podjetjem na voljo preko 300 milijonov evrov nepovratnih razvojnih sredstev, kar je ministrstvo predstavilo gospodarstvu že februarja letos.

 

 

 

Ugodnejše financiranje v negotovih časih

 

Minister Han izpostavlja pomembnost dostopnega in ugodnega povratnega financiranja za spodbujanje investicij in zagotavljanje likvidnosti podjetij v času višjih obrestnih mer, inflacije in negotovosti. Skupno delovanje ministrstva in SID banke omogoča večjo podporo slovenskemu gospodarstvu kot vsaka institucija posamezno,” je dejal Han. “Do konca leta skupaj s SID banko ponujamo 258 milijonov evrov povratnih sredstev različnih ukrepov.

 

Za bolj tvegane posle z nižjo obrestno mero in daljšo ročnostjo

 

Minister je poudaril prednosti financiranja s povratnimi sredstvi preko SID banke, kot so ugodni posojilni pogoji, podpora bolj tveganim poslom, nižje obrestne mere, daljše ročnosti in možnost moratorija na odplačilo glavnice ter manjša zahteva po zavarovanjih. Ponujanje povratnih sredstev omogoča večkratno uporabo denarja, kar omogoča podporo večjemu številu podjetij. Sredstva, ki jih bodo podjetja vrnile, bodo na voljo tudi za podobne namene po letu 2023. V prihodnosti pa bodo na voljo nova kohezijska sredstva za finančne instrumente.

 

Predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik, pa je izpostavil ponos nad uspešnostjo dosedanjega črpanja, koriščenja in plasiranja kohezijskih sredstev skupaj s finančnimi posredniki, kar je omogočilo izjemne multiplikativne učinke. Poudaril je tudi učinkovito sodelovanje in centralizirano upravljanje kohezijskih sredstev z združevanjem različnih ministrstev. V prihodnosti vidijo kombinacijo povratnih in nepovratnih sredstev, ki omogoča izboljšanje finančnih konstrukcij projektov ter prilagodljive finančne rešitve za potrebe investitorjev. To spodbuja kreditiranje izvedljivih, preudarnih in trajnostnih naložbenih projektov, ki so ključni za nadaljnji razvoj slovenskih podjetij in občin.