Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V prizadevanju za krepitev podjetništva, investicij in razvoja, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj nadaljuje s pozitivnimi ukrepi v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027. Nedavno so bila odobrena 7 milijonov evrov evropskih sredstev za izvedbo projekta Nadgradnja in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke SPOT Global+. Posebna pozornost bo namenjena podpori malim in srednje velikim podjetjem v državi.

 

Povečevanje usklajenosti in kvalitete podpornega okolja

SPIRIT Slovenija bo v okviru projekta povečal usklajenost in kvaliteto ukrepov podpornega okolja, izboljšal preglednost storitev podpornega okolja in komunikacijo tako do uporabnikov kot med samimi deležniki. Poleg tega bo vzpostavil komunikacijo med uporabniki. Obogatil bo obstoječe in uvedel nove programe za spodbujanje podjetništva, tujih investicij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. S tem se bo zvišala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo pa se bo tudi nastajanje in delovanje podjetij, s čimer se bo povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Celotna vrednost projekta je 10,59 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6.999.000,00 evrov.

 

Vir: MKRR