Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V zadnji izdaji Uradnega lista Republike Slovenije, številka 67 z dne 22. junija 2023, so bile objavljene spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. Te spremembe vključujejo določbo o regresu za letni dopust v višini 1.350 EUR za leto 2023. Izplačilo omenjene višine regresa je obvezno le za delodajalce, ki so zavezani k upoštevanju Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti ali se prostovoljno odločijo, da jo upoštevajo.

 

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti nima celotne razširjene veljavnosti, ampak ima delno razširjeno veljavnost le za naslednje SKD:

 

  • 23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke, drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
  • 23.510 Proizvodnja cementa
  • 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
  • 42.1     Gradnja cest in železnic
  • 42.910 Gradnja vodnih objektov

 

 

To pomeni, da so delodajalci, katerih glavna dejavnost spada med tiste, naštete v Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, zavezani k upoštevanju te kolektivne pogodbe. V primeru drugih delodajalcev, ki izvajajo gradbeništvo v drugih dejavnostih (na primer gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb itd.), pa je ta kolektivna pogodba zavezujoča, če so člani ene od organizacij podpisnic na strani delodajalcev, kot sta Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala ali Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo.

 

 

Delodajalci, ki so samo člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in njihova glavna dejavnost ni navedena med naštetimi dejavnostmi v drugem odstavku, ter ne uporabljajo Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti prostovoljno (sklic v pogodbi o zaposlitvi), niso zavezani k tej kolektivni pogodbi. Zato so v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih dolžni izplačati regres v višini minimalne plače, ki za leto 2023 znaša 1.203,36 EUR.