Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je povečalo obseg razvojnih sredstev, prvotno napovedanih približno 300 milijonov evrov, sedaj pa so dodali še 34 milijonov evrov. Skupaj bo sedaj namenjenih 340 milijonov evrov za podporo zagonskim, hitro rastočim in inovativnim podjetjem. Hkrati bo ministrstvo znatno povečalo obseg interventnih posojil za omilitev posledic energetske krize.

V letošnjem letu smo že izvedli sedem razpisov, skupaj v vrednosti 39,5 milijona evrov. Ta sredstva za razvoj so prišla iz treh različnih virov. Največji delež, 43,0 %, smo pridobili iz kohezijske ovojnice Programa 2021–2027. 48,5 % sredstev je bilo zagotovljenih iz slovenskega integralnega proračuna, medtem ko je manjši del, 8,5 %, prišel iz Načrta za okrevanje in odpornost. Še dodatnih 0,1 % sredstev je bilo prispevanih iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014–2020. Povečanje v višini 34,3 milijona evrov smo omogočili s prenosi pristojnosti, povezanimi z reorganizacijo ministrstev.

Razpisi so bili namenjeni naslednjim področjem: sofinanciranje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji, uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije, podpora izvajalcem letnega programa športa, organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev, sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2023 ter podpora programu SPOT Global +.

Spremljajte informacije

Potencialne prijavitelje pozivamo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva, in da se s kakršnimikoli vprašanji vezanimi na navedene ukrepe obrnete na eusredstva.mgts@gov.si. Dodatno pa podajamo tudi informacijo o že objavljenih ukrepih, na katere je še možna prijava.

Aktualni javni razpisi

Trenutno objavljeni javni razpisi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in izvajalskih institucij, na katere se upravičenci še lahko prijavijo.

Odprti razpisi 2023 – seznam in opisi, word dokument  >>>

Napovedani javni razpisi za 2023

Ukrepi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in izvajalskih institucij, katerih objavo načrtujemo izvesti do konca leta 2023.

Razpisi v pripravi 2023 – seznam in opisi, word dokument >>>

Načrt razvojnih spodbud 2023

Posodobljena brošura Načrt razvojnih spodbud 2023 >>>

Vir: MGTŠ