Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Novela zakona o delovnih razmerjih s oskrbovalnim dopustom, 30-urnim delovnikom in zaščito žrtev nasilja v javni obravnavi. Pogajanja socialnih partnerjev še potekajo, hitrost sprejema pa narekujejo evropski roki.

Ministrstvo za delo je poslalo osnutek novele zakona o delovnih razmerjih v javno obravnavo, s ciljem prilagoditve nacionalnega pravnega reda dvema evropskima direktivama. Poleg tega želijo v zakon vnesti tudi druge pomembne spremembe. Prvi osnutek novele je bil pripravljen že konec prejšnjega leta, pogajanja pa so se začela decembra v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS).

 

Osnutek novele v sklopu prve direktive poudarja predvidljivost zaposlitev. Delavcem omogoča zahtevo po prehodu iz določenega časa zaposlitve v nedoločen čas po šestih mesecih zaposlitve. Prav tako imajo možnost zahtevati polni delovni čas namesto krajšega po istem obdobju.

 

Delodajalci bodo lahko zavrnili delo na domu le z utemeljitvijo, hkrati pa se uvaja pravica do odklopa, ki omogoča delavcem, da se v času počitka ali odsotnosti dejansko odklopijo od dela, zmanjšujejoč tako intenzivnost dela in mejo med službenim ter zasebnim časom.

 

Druga direktiva spodbuja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Delo na domu bo možno urediti z aneksom k pogodbi o zaposlitvi, kar je izboljšava glede na trenutno prakso, ki zahteva sklenitev nove pogodbe. Delodajalec bo moral tudi ustrezno odgovoriti in navesti razloge za morebitno zavrnitev, če bo delavec zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zahteval delo na domu.

 

Novela zakona prinaša tudi pravico do odklopa, ki se odraža v nenehni dostopnosti delavcev zaradi informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter zameglitvi meje med službenim in zasebnim časom. Delodajalec bo moral zagotoviti, da delavec v času izrabe pravice do počitka ali upravičene odsotnosti ni na voljo.

 

Za žrtve nasilja v družini je v noveli predvidena zaščita, ki omogoča delavcem, ki so žrtve takšnega nasilja, predlog zaposlitve za krajši delovni čas. Prav tako imajo pravico do dodatnih desetih plačanih odsotnostih za urejanje zaščite, pravnih postopkov in odpravljanje posledic nasilja. Delodajalec jim ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi.

 

V noveli ostaja tudi možnost 30-urnega polnega delovnega časa, kljub nekateremu nasprotovanju delodajalcev. Vendar subvencioniranje podjetij za to ni predvideno, medtem ko je trenutno določen minimum za poln delovni čas 36 ur.