Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 IZPLAČILO REGRESA: Roki in izjeme

Delodajalci imajo le še nekaj dni časa za izplačilo regresa, razen v nekaterih izjemnih primerih. Minimalni znesek regresa je določen z višino minimalne plače, ki za leto 2023 znaša 1203,36 evra, vendar delodajalec se lahko odloči za višje izplačilo.

Po zakonu je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust, če je delavec zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta. Če delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do sorazmernega dela regresa.

Na primer, če je delavec zaposlen samo pol leta, mu pripada polovičen regres. Če se zaposli na primer 1. aprila, mu pripada tri četrtine regresa, sorazmerno s številom mesecev zaposlitve v koledarskem letu.

Delodajalci ne smejo razlikovati v višini izplačanega regresa glede na dejansko prisotnost delavca na delovnem mestu zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti, vendar veljajo drugačna pravila za delo s krajšim delovnim časom.

Če je delavec zaposlen za krajši delovni čas, na primer štiri ure na dan, mu pripada sorazmerni regres glede na dogovorjeno delovno obveznost. V primeru, ko delavec dela krajši delovni čas zaradi posebnih predpisov, kot so starševski dopust, delna zdravstvena odsotnost ali invalidnost, mu pripada celoten regres.

Rok za izplačilo regresa je 1. julij, vendar obstajajo določene izjeme. Možnost izplačila regresa po tem roku mora biti določena v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, hkrati pa mora biti delodajalec v nelikvidnem stanju.