Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Preverjanje delavca med bolniškim staležem s strani delodajalca: Kaj je dovoljeno?

Delavec mora delodajalcu posredovati bolniški list ali potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga izda zdravnik. Delodajalec lahko izvaja nadzor nad odsotnostjo delavca z dela in lahko v določenih primerih izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec krši zdravniška navodila ali opravlja pridobitno delo brez dovoljenja. Uporaba javno dostopnih podatkov s Facebooka za dokazovanje v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi je možna, vendar je treba spoštovati določbe glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov.
Delodajalec lahko izvaja nadzor nad bolniško odsotnostjo do 20 delovnih dni. Če je delavec odsoten več kot 20 dni, nadzor izvaja laični nadzornik, saj nadomestilo za takšno odsotnost preide v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V nekaterih primerih je nadzor potreben za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.